Ändring i villkoren innebar ny upphandling

Kammarrätten har ogiltigförklarat ingångna avtal i en upphandling av klienter för IT-arbetsplats och inköp av Ipads. Genom att införa en option i upphandlingen hade det förväntade inköpet av datorer ökat med 555 procent och upphandlingen hade även breddats till den kommunala skolan. Genom förändringarna hade föremålet för upphandlingen fått en väsentligt förändrad karaktär med betydande skillnader jämfört med det avtal som ursprungligen annonserades. Ändringarna är sådana att kammarrätten anser att en ny upphandling har inletts och då avtal ingicks utan föregående annonsering utgör det en otillåten direktupphandling.
Tillbaka till blogg